کاهش بودجه مدارس دولتی به بچه ها آسیب می رساند - همین حالا صدایتان را بلند کنید!

هر کودکی سزاوار آموزش عالی است که بهترین شروع ممکن را در زندگی به او بدهد. اما دولت فورد به جای سرمایه‌گذاری روی بچه‌های ما در مواقعی که بیشتر به آن نیاز دارند، بودجه مدارس دولتی را کاهش می‌دهد.

.در نتیجه این کاهش ها، امسال برای هر کودک 1200 دلار کمتر بودجه وجود دارد

:این کاهش ها به این معنی است که

 تعداد مربیان و کارکنان حمایتی کمتر در مدارس

 کلاس های شلوغ تر و  رسیدگی انفرادی کمتر

 از دست دادن  حمایت، مانند مشاوره راهنمایی، برای کودکانی که به آنها نیاز دارند

 دسترسی کمتر به تکنولوژی کلاس درسی

 تاخیر در تعمیرات مدارس و اجبار هیئت مدیره مدارس به فروش ساختمان ها برای جبران کمبود بودجه

.وضعیت جدی است. به عنوان مثال، 95٪ از مدارس ابتدایی نمی توانند حمایت های بهداشت روانی کافی ارائه دهند. 60,000 کودک منتظر حمایت اوتیسم هستند

.کمبود 1200 دلار بودجه برای هر کودک عواقب واقعی دارد

.ما می دانیم که  با بلند کردن صدایمان می توانیم تفاوت ایجاد کنیم 

.برای حمایت از کمپین و مخالفت با کاهش، همین حالا ثبت نام کنید